พิมบงกช

พิมบงกช

นักเขียน

2550

สุดแต่ฟ้ากำหนด

- บทโทรทัศน์
2551

จำเลยรัก

- บทโทรทัศน์
2558

พลับพลึงสีชมพู

- บทโทรทัศน์