พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง

พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง (ชื่ออังกฤษ : Piploy Kanyarat Ruangrung) วันเกิด : 5 พฤศจิกายน 2543 ส่วนสูง : 166 ซม. เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย การศึกษา : ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ : ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดตาม พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง ได้ที่

IG พิพลอย กัญญรัตน์ เรืองรุ่ง : __piploy__
TikTok : @piployrr
Twitter : @PiployRR