พิชิต มีชัย

พิชิต มีชัย

กํากับการแสดง

2513

กำแพงแสน

- ผู้กำกับ
2513

เทวีกายสิทธิ์

- ผู้กำกับ

โปรดักชั่น

2514

เพลงสวรรค์นางไพร

- อำนวยการสร้าง