พิชัย สัตยาพันธุ์

พิชัย สัตยาพันธุ์

โปรดักชั่น

2521

กามเทพหัวเราะ

- ดำเนินงานสร้าง
2527

น.ส.ลูกหว้า

- อำนวยการสร้าง

นักเขียน

2525

แม่แตงร่มใบ

- บทประพันธ์/บทภาพยนตร์