พิชัย สวาทสุต

พิชัย สวาทสุต

โปรดักชั่น

2525

คุณนายซาอุ

- อำนวยการสร้าง
2529

สิ้นสวาท

- อำนวยการสร้าง