พิชญ์ พิชญะ พันลูกท้าว

พิชญะ พันลูกท้าว ชื่อเล่น พิชญ์

นักแสดง

2562

ไฟหิมะ

- เที่ยง
2558

สภ. รอรัก

- แจ่วบ่อง