พาสิทธิ์ บูรณะจันทร์

พาสิทธิ์ บูรณะจันทร์

กํากับการแสดง

2548

ลองของ

- ผู้กำกับ
2551

ลองของ 2

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2548

ลองของ

- เรื่อง