พาณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา

พาณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา

โปรดักชั่น

2507

เทพบุตร 12 คม

- อำนวยการสร้าง
2508

ศึกเสือไทย

- อำนวยการสร้าง
2509

ตัวต่อตัว

- อำนวยการสร้าง
2509

เลือดทรนง

- อำนวยการสร้าง
2510

เทพบุตรปืนทอง

- อำนวยการสร้าง
2511

เนื้อคู่

- อำนวยการสร้าง
2512

เทพบุตรสลาตัน

- อำนวยการสร้าง
2514

วิมานสีทอง

- อำนวยการสร้าง
2515

ล่ามหากาฬ

- อำนวยการสร้าง
2520

เพลิงทะเล

- อำนวยการสร้าง