พัลลภ สินธุ์เจริญ

พัลลภ สินธุ์เจริญ เจ้าของนามปากกา บัวไร เกิด 26 มกราคม 2510

กํากับการแสดง

2015

คุณทองแดง

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2009

6:66 ตาย ไม่ได้ ตาย

- บทภาพยนตร์
2011

เท่ง โหน่ง จีวรบิน

- บทภาพยนตร์
2015

คุณทองแดง

- บทภาพยนตร์