พันธ์จันทร์

พันธ์จันทร์

นักแสดง

กํากับการแสดง

2493

ทุ่งทมิฬ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2494

ฝนสั่งฟ้า

- บทประพันธ์