พันธุ์งาม บูรณากาล

พันธุ์งาม บูรณากาล

โปรดักชั่น

2520

ราชสีห์ดง

- อำนวยการสร้าง