พัตเตอร์ เดชพิสิษฐ์ จารุกรอภิวัฒิ

เดชพิสิษฐ์ จารุกรอภิวัฒิ ชื่อเล่น พัตเตอร์ ชื่ออังกฤษ : Putter Dechphisit Jarukornapiwat เป็นนักแสดงชายชาวไทย
• เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 (อายุ 21 ปี)
• การศึกษา ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดตาม พัตเตอร์ เดชพิสิษฐ์ จารุกรอภิวัฒิ ได้ที่
IG : putter__rz