พัฒนะ พงศ์สมัย

พัฒนะ พงศ์สมัย

คาเมร่า

2010

วนิดา

- กำกับภาพ
2010

ไทรโศก

- กำกับภาพ