พัชราวดี

นักเขียน

2511

สิงห์ล้างสิงห์

- บทประพันธ์