พัชราพรรณ โสภิตา

พัชราพรรณ โสภิตา พัชราพรรณ โสภิตา
พัชราพรรณ โสภิตา นางเอกใหม่ในหนังเรื่อง หยุดโลก…เพื่อเธอ (2528)

ที่มา: Thai Movie Posters