พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน

พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน

โปรดักชั่น

2521

คู่รัก

- อำนวยการสร้าง
2521

ยิ้มสวัสดี

- อำนวยการสร้าง
2525

พระเอกรับจ้าง

- อำนวยการสร้าง
2528

หยุดโลกเพื่อเธอ

- อำนวยการสร้าง
2528

หลานสาวเจ้าสัว

- อำนวยการสร้าง