พัชนิยา ทานาลาด

พัชนิยา ทานาลาด เป็นครูโรงเรียนบ้านฮ่องฮิมประชาสรร และนักแสดงตัวประกอบภาพยนตร์ในแห่ง “จักรวาลไทบ้าน” ผู้รับบทแสดงเป็น “แม่ของใบข้าว”

นักแสดง

2561

ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.1

- แม่ของใบข้าว (รับเชิญ)
2561

ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2.2

- แม่ของใบข้าว (รับเชิญ)