พอล สปาเรีย (Paul Spurrier)

พอล สปาเรีย (Paul Spurrier) เกิด 23 พฤษภาคม 2510

นักแสดง

กํากับการแสดง

2559

ป่า The Forest

- ผู้กำกับ
2565

ดุริยางค์มรณะ

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2559

ป่า The Forest

- บทภาพยนตร์