พอลลี่ พรพรรณ สิทธินววิธ

พรพรรณ สิทธินววิธ ชื่อเล่น พอลลี่ (ชื่ออังกฤษ : Paule Ponphan Sittinawawit) เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2531 (อายุ 36 ปี)
• การศึกษา ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์