พศิณ กรรณสูต

พศิณ กรรณสูต เป็นนักแสดงชาวไทย

นักแสดง

2566

โกมินทร์ผู้กล้า

- ดาบสสุเมธ
2565

หุบพญาเสือ

- ขเย (รับเชิญ)
2565

เจ้าหญิงพิกุลทอง

- ท้าวสุบรรณปักษา (ร่างพญาแร้ง)
2563

พระสุธน-มโนราห์

- อำมาตย์พฤทธาปุโรหิต
2562

นางสิบสอง

- ท้าวโกสินทร์ (กษัตริย์เมืองแขก)
2562

ขวานฟ้าหน้าดำ

- อำมาตย์แสงเพชร
2560

เทพสามฤดู

- ท้าวจักรวรรดิ
2560

อุทัยเทวี

- ท้าวพญานาคราช
2547

ฟ้าใหม่

- กรมหมื่นเทพพิพิธ
2566

ดาบเจ็ดสี

- กาฬราช