พลเรือโทเสนาะ รักธรรม ร.น.

พลเรือโทเสนาะ รักธรรม ร.น.

นักเขียน

2499

เลือดนาวี

- เค้าโครงเรื่อง

โปรดักชั่น

2499

เลือดนาวี

- อำนวยการสร้าง