พลู ทับทอง

พลู ทับทอง

นักแสดง

2547

เกิดมาลุย

- ยายอุ่น (รับเชิญ)
2552

หลวงพี่กับผีขนุน

- ยายซาน (รับเชิญ)