พลาวุฒิ

กํากับการแสดง

2533

กระสือกัดปอบ

- ผู้กำกับ