พลาย ราชพันธ์

พลาย ราชพันธ์

โปรดักชั่น

2513

เรือมนุษย์

- อำนวยการสร้าง