พลอย นันทิดา แก้วบุตร

พลอย นันทิดา แก้วบุตร (ชื่อเล่น : พลอย)

นักแสดง

2023

ปราณี Love in an Old Album

- กระต่าย
ติดตาม พลอย นันทิดา แก้วบุตร ได้ที่

IG : ploy_nantida