พลอย ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฎ์

ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฎ์ ชื่อเล่น: พลอย ชื่ออังกฤษ : Ploy Chanikan Sopidvisit เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย
  • วันเกิด : 3 พฤษภาคม 2539
  • การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ติดตาม พลอย ชนิกานต์ โศภิษฐ์วิศิษฎ์ ได้ที่

IG : ployjomkoh