พลอยฝน เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์

เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์ ชื่อเล่น พลอยฝน

นักแสดง

2557 - 2559

เป็นต่อ New Season

- แบม (Ep. 46) (รับเชิญ)