พลกูล อังกินันทน์

นักเขียน

2527

ครูเสือ

- บทประพันธ์