พฤหัส เกิดผล

พฤหัส เกิดผล

โปรดักชั่น

2512

ตาลเดี่ยว

- อำนวยการสร้าง