แพร เนลินญาน์ ทวีอารยะพัทธ์

เนลินญาน์ ทวีอารยะพัทธ์ ชื่อเล่น : แพร ชื่ออื่น : จุฑามณี พาราสิงห์ ชื่ออังกฤษ : Pear Neilinyah Taweearayapat เป็นนักแสดงและนางงามชาวไทย
เกิด : 20 ตุลาคม 2538 (อายุ 28 ปี)
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขานิเทศศาสตร์การตลาด

ติดตาม แพร เนลินญาน์ ทวีอารยะพัทธ์ ได้ที่
IG : pearneilinyah
Twitter  : @pearneilinyah