พระยาโกมารกุลมนตรี

พระยาโกมารกุลมนตรี

นักเขียน

2482

ปิดทองหลังพระ

- บทประพันธ์