พรหมกฤษณ์

นักเขียน

2511

พิศวาสไม่วาย

- บทประพันธ์