พรศักดิ์ เจาทานนท์

พรศักดิ์ เจาทานนท์

โปรดักชั่น

2530

กะเหรี่ยงตกดอย

- ดำเนินงานสร้าง
2533

ก้อนหินในดินทราย

- ดำเนินงานสร้าง
2533

3 กบาล

- ดำเนินงานสร้าง