พรพรรณ สุวรรณรัต

พรพรรณ สุวรรณรัต

โปรดักชั่น

2520

เหยียบหัวสิงห์

- อำนวยการสร้าง
2524

ผึ้งแตกรัง

- อำนวยการสร้าง
2525

รักข้ามรั้ว

- อำนวยการสร้าง
2526

มัทรีที่รัก

- อำนวยการสร้าง
2527

รักของปรัศนีย์

- อำนวยการสร้าง
2534

เรียม

- อำนวยการสร้าง