พรทิพย์ แก้วคำ

พรทิพย์ แก้วคำ

อำนวยการสร้าง

2538

ไอ้บ้าท่าจะบ๊องส์

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2537

แว่วเสียงแคน

- อำนวยการสร้าง