พยุง แจ่มศิลป์

พยุง แจ่มศิลป์

กํากับการแสดง

2527

ล็อตเตอรี่

- ผู้ช่วยผู้กำกับ