พยุง พึ่งศิลป์

พยุง พึ่งศิลป์

โปรดักชั่น

2516

ความรักมักเป็นอย่างนี้

- อำนวยการสร้าง
2517

สามปอยหลวง

- อำนวยการสร้าง
2518

เทพบุตร

- อำนวยการสร้าง

กํากับการแสดง

2524

ไฟโชนแสง

- ผู้กำกับ
2525

บาดาลใจ

- ผู้กำกับ