พนม พรมชาติ

พนม พรหมชาติ

นักแสดง

2542

เรื่องตลก 69

- สุภาพ (คู่หูของสำอางค์)

ช่างภาพ

2561

ฮักแพง

- กำกับภาพ
2562

ออนซอนเด

- กำกับภาพ
2563

ฮักเถิดเทิง

- กำกับภาพ
2563

หลวงพี่กะอีปอบ

- กำกับภาพ
2564

คุณชายใหญ่

- กำกับภาพ
2565

บักแตงโม

- กำกับภาพ
2566

เสือเผ่น ๑

- กำกับภาพ
2567

อีสานตุ๊ดซี่

- กำกับภาพ