พนมศิลป์ ชุติพร

พนมศิลป์ ชุติพร

โปรดักชั่น

2527

ข้าจะอยู่ค้ำฟ้า

- อำนวยการสร้าง
2527

เพชรภูเรือ

- อำนวยการสร้าง
2528

ไม่ใหญ่อย่าอยู่

- อำนวยการสร้าง