พจน์ ยังพลขันธ์

พจน์ ยังพลขันธ์

นักเขียน

2518

มาหยารัศมี

- บทภาพยนตร์