พงษ์ศักดิ์ พิสิฐวุฒินันท์

พงษ์ศักดิ์ พิสิฐวุฒินันท์

โปรดักชั่น

2534

นายซีอุย แซ่อึ้ง

- อำนวยการสร้าง