พงษ์นภา ดัสกร

พงษ์นภา ดัสกร เกิดวันที่ 26 มกราคม 2515 เป็นนักแสดง