พงศ์ไทย

พงศ์ไทย

นักเขียน

2514

พิษผยอง

- บทภาพยนตร์