พงศ์พิสิฐ บทศรี

พงศ์พิสิฐ บทศรี เป็นผู้กำกับชาวไทย