ฝ้าย อริญรดา ปิติมารัชต์

อริญรดา ปิติมารัชต์ ชื่อเดิม บุศริน มโหทาน ชื่อเล่น ฝ้าย เกิดเมื่อ 19 มิถุนายน 2528 เป็นนักแสดงชาวไทย