ฝุ้น พัฒน์นรี บวรกมลเศรษฐ์

ฝุ้น พัฒน์นรี บวรกมลเศรษฐ์ 
• เกิด 6 มิถุยายน 2538
• ส่วนสูง 166 ซม.
• ด้านการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นักแสดง

2560

เป็นต่อ 2017

- พาสต้า (Ep. 10) (รับเชิญ)