ฝนพรำ

นักเขียน

2558

ทางผ่านกามเทพ

- บทโทรทัศน์
2560

ร้อยป่าไว้ด้วยรัก

- บทโทรทัศน์
2563

ล่าท้าชน

- บทโทรทัศน์
2563

สัญญารัก สัญญาณลวง

- บทโทรทัศน์
2563

สิงหะ นาคะ

- บทโทรทัศน์
2566

เพลงรักรอยแค้น

- บทประพันธ์
2566

รักในรอยลวง

- บทโทรทัศน์