ผุสดี ยมาภัย

ผุสดี ยมาภัย

นักแสดง

2498

ยอดคน

- เกษรา

โปรดักชั่น

2517

นางสิบสอง

- อำนวยการสร้าง
2525

ดอกโศก

- ดำเนินงานสร้าง