ผาสุข วัฒนารมย์

ผาสุข วัฒนารมย์

นักแสดง

นักเขียน

2502

มือเหล็ก

- บทประพันธ์