ผะอบ ฤกษสะสาร

ผะอบ ฤกษสะสาร

ช่างภาพ

2495

ถิ่นคาวเลือด

- ถ่ายภาพ